Til læreren

Om undervisningsmaterialet

Materialet understøtter arbejdet med bogen og filmen af samme navn og er tænkt til grundskolens ældste elever. Materialet er udgivet i anledning af 500 året for reformationen af Foreningen af Katolske Skoler i Danmark.

I forhold til kristendomsundervisningen er der lagt stor vægt på elevernes refleksion over grundbegreberne og en viden om værdierne bag disse begreber. Materialet lægger op til, at eleverne reflekterer over eget ståsted og breder perspektivet ud i øjenhøjde med dem selv. Arbejdet med den filosofiske baggrund for reformationen byder sig til i forhold til temaerne under “livsfilosofi og etik”.

I forhold til historieundervisningen er materialet bygget over en tidslinje, der illustrerer hændelser og retninger, der strækker sig fra de græske filosoffer til nutidens samfund. Mest iøjnefaldende er naturligvis det kronologiske forløb i, hvad der ender med at blive konflikten mellem den Romerske Kirke og Martin Luthers forsøg på at reformere den. Reformationen har sit eget kanonpunkt.

Særligt om undervisningsmaterialet til bogen

Undervisningsmaterialet er en blanding af kontrolspørgsmål til teksten og en række undersøgelsesmuligheder. Undersøgelsesmuligheder, der i høj grad tager udgangspunkt i elevens egne erfaringer. Vi har forsøgt at bidrage med ideer til multimodale besvarelsesformer, men lader det i høj grad være op til underviseren at vægte et eller flere temaer i undervisningen. Det er således den enkelte lærers muligheder og kompetencer, der definerer rammerne for arbejdet med bogen.

I forhold til FS9 i Historie, Samfundsfag og Kristendom kan materialet byde sig både som grundlæggende viden, som en mulighed for at arbejde med forskellige kulturteknikker og ikke mindst i forbindelse med arbejdet med kilder. (Se især undervisningsmaterialet til filmen)

Særligt om undervisningsmaterialet til filmene

Tænk hvis man kunne rejse tilbage i tiden og med egne øjne opleve kristendommens tilblivelse, kirkens storhedstid og reformationens omvæltning af den europæiske magtstruktur. Det kan man naturligvis ikke, og dog. Det er faktisk dette projekt, som Francesco, der er ung katolik, og Nanna, der er ung folkekirkekristen, sætter sig for, da de mødes og finder ud af, at de ikke ved så meget om deres egen tro, og de forskelle og ligheder, der er mellem det katolske og det protestantiske.

I denne film følger vi de to unge, når de begiver sig ud på en opdagelsesrejse, der skal lede dem frem til en større forståelse af, hvor deres tro stammer fra, og hvilken betydning dette har i nutiden. Det er en rejse, som bringer os både til hjertet af Rom og til Wittenberg, men også en rejse, der bringer os tættere på, hvad troen betyder for unge i dag.

Filmen er møntet på undervisningen i udskolingen, og giver en grundig gennemgang af vigtige fagbegreber inden for kristendommen, præsenteret af både en katolsk præst og en folkekirkepræst. Men hvad der er endnu vigtigere, så sætter filmen gennem de unge, en ramme op, hvor kirkehistorien sættes i relation til kristendommen i dag, på en sådan måde, at vi kan identificere os med den og snakke om den, ikke bare som et fortidigt fænomen, men som noget levende og nutidigt.

Til filmen hører en række opgaver, der har til formål at uddybe bestemte temaer, og sætte kilder på, så filmen kan bruges ind i undervisningen og samtidig overholde officielle krav. Opgavemateriale og kilder er samtidig tænkt som en håndsrækning i forhold til prøven i religion, og skulle gerne inspirere til, hvordan man kan bruge filmmateriale og kilder ind i forskellige prøvetemaer.

Opgavesættet indeholder en overordnet opgave, der ud fra Ninian Smarts 7 dimensioner i religion gerne skulle belyse, at det er inden for bestemte områder, at vi ser forskelle mellem de, i filmen præsenterede, forskellige kristne kirker. Derudover indeholder materialet en række opgaver, der arbejder sig ind i nogle af forskellene mellem de to kirker. Disse hænger hovedsageligt sammen med de tegnede afsnit af filmen, og kan dermed laves i forbindelse med disse, eller laves efter hvert af de tre afsnit i filmen.